Výuka zahrnuje seznámení s prostředím, základy bezpečnosti a chování u vody, stejně tak jako učení se novým dovednostem. To vše je aplikováno pomocí různých herních forem. Cílem je, aby děti z lekcí odcházely naplněny novými zážitky, s radostí a na druhé straně s pocitem, že se něco nového naučily z daných plaveckých dovedností.

Naši lektoři jsou vybaveni dobrými jazykovými schopnostmi, a proto výuka může probíhat v hlavních světových jazycích.